Gezondheid

Verzorgingshuizen voor bejaarden

Thuiszorg Tilburg

Thuiszorg kan manueel zijn of, afhankelijk van de behoefte, elektrisch, psychologisch of farmaceutisch. De soorten zorg die gegeven worden kunnen verschillen. De manuele verzorging wordt ofwel door een verzorger ofwel door een professionele persoon gedaan. Gewoonlijk is een verzorger een betaald lid van uw familie of van het gezondheidsteam dat zorg verleent. De verzorger kan bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het aankleden en wassen van de patiënt. De elektrische verzorging wordt gedaan door een professioneel persoon. Deze mensen zijn geregistreerde verpleegkundigen en zij beschikken over de apparatuur om de geneesmiddelen toe te dienen, die de patiënt al in zijn of haar bezit heeft. De professional kan ook medicijnen toedienen. Zij kunnen ook routinematige medische zorg verlenen, zoals baden, wondverbanden en verkoudheidssalons. Nationale hulp wordt geboden door een gezondheidswerker, meestal van een gezondheidscentrum of een maatschappelijk werker die voor een relevante organisatie werkt en een specifieke kennis heeft van de ziekten of problemen waarmee uw familie of patiënt is gediagnosticeerd. Deze mensen kunnen artsen zijn en sommige mensen maken deel uit van een team dat een Blauwe Kruis-team wordt genoemd. Andere voorbeelden zijn maatschappelijk werkers en psychologische hulpverleners.

Hulp van een team wordt alleen verleend wanneer de patiënt of het familielid niet in staat is zijn of haar dagelijkse taken zelf uit te voeren. Een patiënt die aan geheugenverlies lijdt, kan bijvoorbeeld niet begrijpen hoe hij of zij zichzelf moet schoonmaken en aankleden. Zelfs als hij of zij kan zien en praten, is het mogelijk dat hij of zij niet in staat is taken zelf uit te voeren. De hulp die door een team wordt geboden, wordt dan zorgmanagement genoemd. Het wordt ook vaak caregiving genoemd. Zorgdiensten worden op tijdelijke of permanente basis verleend. Tijdelijke zorg kan worden verleend vanuit een woning en heeft een kleine vergoeding, of vanuit een plaats van recreatie en vrijetijdsbesteding die door de verzorger wordt onderhouden. Hulp op lange termijn, zoals de verzorging van een gehandicapte op langdurige of permanente basis, kan worden betaald door de overheid of andere subsidies.

Uw keuze van diensten zal afhangen van de behoeften van de persoon voor wie u zorgt en van uw budget. Er zijn reeds vele goed georganiseerde en volgende verzorgingssystemen beschikbaar waaruit u kunt kiezen. Uw zorgdiensten kunnen ook op korte termijn worden aangeboden via de Britse National Care Service. Deze is vergelijkbaar met de Unique Personal Care Service, maar is anders opgezet. U kunt naar verzorgingshuizen zoeken met behulp van care home finder. Verzorgingshuizen zijn, in lekentaal, uitstekende plaatsen om zorg te verkrijgen, waar u zich niet hoeft terug te trekken van het verdienen van een inkomen. Ze kunnen voor een hele dag zijn, individuele perioden van zorg en respijt en soms kunnen ze een aantal dagen duren. Er zijn tal van  goed georganiseerde verzorgingshuizen in het hele land; velen van hen werken 24 uur per dag, maar sommigen kunnen ook ter plaatse verplegend personeel en andere tijdelijke hulp binnen die periode bieden. Verzorgingshuizen op basis van ongeval (ip ic) bevinden zich meestal in grote steden. Ze kunnen voor korte of langere tijd zijn, afhankelijk van het niveau van zorg en aandacht dat nodig is.

Verzorgingshuizen op basis van gezondheid (hires ins) zijn instellingen die diensten van korte of lange duur aanbieden. Deze diensten kunnen worden aangeboden door een residentiële dienstverlener, een verpleegkundige dienst of worden ingehuurd van een professionele zorginstelling. Verzorgingshuizen met verpleging maken meestal deel uit van grotere inrichtingen, een dienst voor verpleging of een sociale groep. Ze bieden zowel korte- als langdurige verpleegkundige zorg. Verzorgingshuizen met fysiotherapie komen minder vaak voor dan de andere twee groepen, omdat ze meestal niet verbonden zijn met een grote professionele zorgverlener. Verzorgingshuizen met programma’s voor speciale behoeften gaan uit van de speciale behoeften van de gebruikers van hun diensten. Verzorgingshuizen voor bejaarden zijn een subgroep van voltijdse verpleeghuizen. Net als de rest van deze verzorgingshuizen bieden zij zowel langdurige als kortdurende diensten aan, zoals verzorging en andere medische zorg, naar gelang van de behoefte van de patiënt. In het Verenigd Koninkrijk (emmers van artsen) hebben zij ook een nationaal coördinerendEA waarinCOE=voorschriften en vergunningsvereisten voor gezondheidszorg defensie, sociale zorg en persoonlijke verzorging verpleging.