Gezondheid

Meditatie is de brug tussen God

Meditatie Den Bosch

We doen het allemaal, dat weten we allemaal al, want het is een natuurlijke gemoedstoestand. Maar we weten niet allemaal hoe we het moeten doen. Meditatie is een prachtig geschenk dat exclusief en uniek voor ieder van ons bestemd was. Meditatie is een hulpmiddel dat we kunnen gebruiken om onze geest te doen ontwaken, om ons doel te leven, om Licht te brengen op de planeet, om de ziel te doen ontwaken tot de God.

Wat is meditatie, in de eerste plaats? Het is het proces van voorbij, daarom begon ik het te definiëren als een ander woord voor “voorbij de wereldse bezigheden van het ego”. Het is een proces, het is een proces van ontwaken. Het is wakker zijn voor de waarheid dat we intrinsiek en samulair verbonden zijn met God.

Hoe kunnen we dan dit ontwaken doen? We begrijpen dat we geen toestand buiten ons lichaam kunnen voelen. Alleen onze innerlijke ervaring kan boven deze chemie van het lichaam uitstijgen en het ware tijdloze geluk voelen. We zijn veel meer dan alleen los van het lichaam en de wereld. Dat is wat “Meditatie” betekent. Het is dit gevoel van tijdloos zijn dat ons toegang geeft tot alle kennis en ervaring die in God is. Meditatie is de manier waarop we het lichaam kunnen nemen en een stap terug kunnen doen, naar onze blijvende delen kunnen kijken en hun volmaaktheid, hun schoonheid en verwondering kunnen zien en voelen hoe ze de verbinding met die bron uitstralen. We zien onszelf als uitingen van God, bewegend ter ondersteuning van Gods werk. Meditatie is een pauze nemen van onze normale bezigheden en veel leren over de politieke, spirituele, technologische en technologische vooruitgang die om ons heen gebeurt.

We kunnen blijven doen wat we doen en gelukkig zijn, proberen werk te doen dat voor ons werkt, en in stilte lijden. Of we kunnen meditatie benaderen als een gave van God, waarbij we dit hulpmiddel gebruiken om terug te keren naar de gedachte aan God en tijdloze gelukzaligheid te voelen.

Wij erven deze staat van bewustzijn in onszelf, omdat wij deel uitmaken van God en dus deel uitmaken van de eeuwigheid. Wij worden in deze wereld geboren en zullen hier sterven, maar wij zullen onze reis van eeuwigheid tot eeuwigheid leven. Wij kunnen verlangen overal heen te gaan en overal te zijn, maar de beste manier om het beste leven te leiden is alle gevoel van urgentie en alle gevoel van beperking opzij te zetten en ervoor te kiezen daar te zijn waar wij onze gedachten en ons lichaam kunnen laten groeien tot een staat die de staat van God tot uitdrukking brengt. We zullen daar zijn waar we ons bewustzijn kunnen verruimen. We zullen in onze bestemming zijn.

Meditatie is het krachtigste instrument dat we hebben en dat we in onszelf hebben. Meditatie is het meest goddelijke wat we kunnen doen om onze geest te doen ontwaken en ons bewust te maken van de liefde en God en de Goddelijke natuur in het hele bestaan. Meditatie is het meest menselijke wat we kunnen doen om onze verbinding te ontketenen met de glorieuze wereld die bestaat in ons hart en de waskasten die bestaan in ons hart. Meditatie is een manier om te voelen wat het is om één te zijn met God. Meditatie is de kracht om in het licht te leven, om te voelen wat het is om vrij en levend te zijn en vrij om God te zijn in al de prachtige glorie die het Goddelijke is. Meditatie is de brug tussen God en de mensheid want terwijl God oneindig is kunnen wij in de wereld bestaan en ons afsluiten voor de magie die er voor ons is om te gebruiken, te genieten en een leven te verrijken. Meditatie is de brug tussen de hemel en ons, en het besef dat we het licht van God zijn in een fysiek lichaam komt met de bereidheid om te begrijpen dat meditatie werkelijk de manier is waarop we thuis kunnen komen bij de essentie van God.

Lees meer

Edelstenen