Gezondheid

Hoe je leven kunt veranderen?

Zelfvertrouwen coach

Denk daarentegen aan iemand die een extreme perfectionist is, zeer kritisch is over zichzelf, waarschijnlijk een laag zelfrespect heeft en zichzelf. Zij koesteren vaak wrok, voelen zich de hele tijd boos, zijn uiterst kritisch op anderen, zijn niet zo succesvol als anderen, en missen het zelfvertrouwen om nieuwe dingen te doen en angsten te overwinnen. Als je doet alsof je zelfverzekerd bent, ontwikkel je zelfrespect en zelfvertrouwen coach. Het leven zal beter worden, en u zult zich zelfverzekerd en zeker van uzelf gaan voelen. Mensen zullen je opmerken en je complimenteren. U zult zich waarschijnlijk geliefd voelen en deze liefde aan anderen willen tonen. Anderen zullen geïnteresseerd zijn in uw gezelschap en zullen u willen helpen, zonder bewuste reden. Uw leven wordt leuker, u bent een gelukkiger mens, en leven en werken worden een plezier. Je wordt zelfverzekerder, en ook populairder, interessanter en aantrekkelijker. Als je doet alsof je een laag, of minder dan positief gevoel van eigenwaarde hebt en een gevoel van ontoereikendheid, heb je meestal deze persoonlijkheid. Doen alsof, betekent dat elke kritiek ook begint als een veronderstelling. De aanname is dat je jezelf en je fouten kent. Dan ken je alleen je fouten, en bekritiseer je jezelf. En dus voel je je meer ontoereikend. Nogmaals, wat je kunt doen is anderen de schuld geven, of anderen haten voor jouw moeilijkheden of zwakheden, maar niet voor de jouwe. Zolang je op deze manier begint, kun je niet helpen of veranderen, en lijdt je zwaar.

De beste manier om zelfverzekerd te handelen is je positieven en je successen te aanvaarden en te waarderen, ook al heb je er weinig. De belangrijke take away is dat je het concept van je zelfkritiek vernietigt. Als je gewoon leert om het positieve en het goede te accepteren, zal de negativiteit verdwijnen. Dan zul je jezelf vol vertrouwen voelen dat je alles kunt doen en leren wat je maar wilt. Dit leidt tot een aanhoudend gevoel van minderwaardigheid, waarbij je je slachtoffer voelt van anderen, en negatieve gedachten. Stoppen met negatief denken, doen alsof, is echt in jezelf geloven en zelfvertrouwen hebben. Je leert jezelf dit woord van wijsheid, en anderen zoals jij zullen de echte jij zien. Vanuit dit gevoel van eigenwaarde, creativiteit en vervulling, kun je verder gaan, en alle vreugde van het leven ervaren.

Motivatie voor zelfvertrouwen, weet u, komt voort uit een positief zelfbeeld. Want als je eenmaal in jezelf gelooft en weet dat je alles kunt doen waar je je zinnen op zet, en dan zelfverzekerd handelt, zul je de touwtjes in handen hebben, en je eigen leven en kansen in handen nemen. Het is een kwestie van je houding of, attitude. Om je houding te veranderen, moet je eerst begrijpen hoe je werkt, hoe je denkt, wat voor jou werkt, en wat niet. Als je deze elementen van je persoonlijkheid begrijpt, dan kun je leren om je manier van denken en handelen te veranderen, om te bereiken wat je wilt. Sommige mensen zien zichzelf als slachtoffer en leggen zich erbij neer dat ze toegeven aan de negatieve houding van anderen. Anderen besluiten positief te zijn, het goede in alle dingen te zien en verwachten dat er nieuwe dingen gebeuren. Velen zullen eerder geneigd zijn te luisteren en de suggesties van een coach of therapeut te aanvaarden. Als u denkt dat u kunt leren positiever te denken, zal het niet gemakkelijk zijn, maar u zult meer slechte dagen gaan opmerken, maar ook meer goede dagen. Door de manier waarop je over verwachtingen denkt te veranderen, kun je het negatieve vergeten. Positieve verwachtingen zullen dan eerder uitkomen. Onthoud dat je altijd de beste keuze maakt die je kunt maken met de informatie die je op dat moment hebt. De manier waarop je handelt, de manier waarop je denkt, het gaat allemaal om de resultaten die je behaalt. Als je leert je prestaties in de gaten te houden, zul je jezelf in de gaten houden. Geloof in jezelf en accepteer succes, en je zult het worden.