Gezondheid

De natuurcoach

Natuurcoach

Met deze methode van natuurcoaching wordt een relatie gevormd tussen de coach en de natuur. Dit is geen gewone relatie waarin twee mensen elkaar ontmoeten. Dit type van verschuivende relatie gaat diep in het subtiele rijk van het begrijpen van de aard van de natuur en de coachee van de natuur. De natuurcoach begeleidt de coachee om de ware aard van de natuur te begrijpen en te identificeren en om zijn aanwezigheid vol vertrouwen in de context van de omgeving uit te drukken. Hij helpt hem de authenticiteit van de natuur te begrijpen en helpt hem zijn kennis over de natuur te ontwikkelen. Naarmate de relatie tussen de natuur en de coach zich verdiept, wordt de coachee geleid om ware vriendschappen en harmonie te ervaren. De natuurcoach brengt de coachee dichter bij de waarheid en wijsheid over de natuur. Zijn bijdragen bevorderen het leren van de coachee en dragen bij tot het vergemakkelijken van de voorbereiding van het brein op begeleidingstransacties. De natuurcoach biedt nuttige tips en trucs voor de coachee om de natuur te realiseren en rust en geborgenheid te vinden. De natuurcoach helpt de coachee het doel van verandering, het proces van groei en ontwikkeling, en het voorbijgaan van het leven te begrijpen. Deze vorm van coaching zal zelfontdekking en zelfbewustzijn bevorderen. Het zal de coachee helpen om de echte waarde van de relatie en de plicht van de coachee eruit te halen. De interactie tussen de coach en de natuur zorgt voor rust en stabiliteit. Bovendien helpt het de coachee om de creativiteit van de natuur en de doelen te begrijpen.

Zowel de natuurcoach als de coachee ontmoeten elkaar op bepaalde momenten die zij beschouwen als de ontmoeting van twee grote vrienden van de natuur. Zij uiten zich tegenover elkaar en wij bouwen ons zelf op. Naarmate ze samen tijd doorbrengen, ontwikkelen ze hun relatie. Op deze Buddening prostratie in de natuur, wordt de aard van de omgang met de coaching onuitwisbaar. De coaching komt tot de coach met begrip van de scheppende krachten van de natuur en de wijsheid van het leven. Ontwikkeling van coaching Filosoof David Watson zei dat filosofie een denkproces is dat fora en kritisch mijmert, voortgaand met een uiteindelijk doel om de bron van de werkelijkheid te bereiken. Door een proces van filosofie van redeneren en het oprecht toepassen van de filosofie van het leven, kan een persoon daadwerkelijk het doel bereiken van het bereiken van de ultieme werkelijkheid of de eenheid van het bestaan en de waarheden van het leven ervaren. Zoals een filosoof zei, moet in de verbetering van onze coach ook een verbeterde filosofie zitten. De verbetering van de levensfilosofie moet in het proces van verdere groei als een filosofie.

Het boeddhisme was de eerste denkschool die in zijn essentie de bereikte eenheid tussen de natuur en de coach beschouwde. Voor het boeddhisme is de coach-natuur relatie een verbinding tussen twee grote vrienden in een aspect van het leven. De Boeddha zei dat het ultieme menselijke geluk de vereniging is tussen de natuur en de coach. De woorden van de Boeddha ondersteunen deze opvatting: “procedure straat is de tactiek in actie” of Het grootste plan is bedacht door de natuur en de personages” In een coachingsrelatie is de aard van de relatie tussen de coach en de coachee een algemene waarde voor beide partners. Voor de natuur om te coachen en voor de coach om de natuur te aanvaarden. In dit proces van relatie wordt een ware vriendschap verkend, zo niet geprobeerd te bereiken als resultaat van mechanische werking, de creativiteit van zowel de natuur als de coach is ontwikkeld. De aard van de relatie tussen de coach en de natuur kan een oplossing vinden via verschillende wegen, afhankelijk van de natuur. Om de natuur aan de grond te krijgen, kan het nodig zijn dat de coach technieken in de natuur toepast in de vorm van coaching. Het kan nodig zijn twee verschillende tactieken toe te passen op hetzelfde proces. Zowel de natuur als de coach zouden technieken kunnen toepassen in de vorm van coaching, uitgaande van de oorzaak hadden beiden een gemeenschappelijk doel. Het idee, de methode en het resultaat van de coach verbetert de natuur en de coach draagt bij aan de natuur op een grotere schaal.

Lees meer

Healing

Energetische therapie