Gezondheid

Coaching – de sleutel tot succes

Coaching Den Bosch

Coaching kan de toegangsprijs zijn in grote organisaties of in zeer kleine particuliere bedrijven. Het kan de persoon zijn met wie je gaat zitten aan het begin van het seizoen of de vergadering van jeperASON. Coaching is een investering. Het vereist dat je zelf investeert. Daarbij moet je bereid zijn om je bagage uit te laden, en je eigen ruimte te maken. De coach neemt u apart om een aantal problemen en bagage aan te pakken, om ze eerder bij uw team of organisatie af te geven dan bij iemand anders. Zo zal hij of zij u overtuigen om uw eigen persoonlijke Europa te bezoeken. Zonder de schuldigen aan te wijzen, is de coaching stijl een krachtig instrument voor mensen die hoge niveaus in een bepaalde organisatie ambiëren. Coaching kan als mens en als individu positief onbegrensd zijn.

Meestal is er geen “finesse” nodig in termen van hulp aan een coaches. Het gebeurt bijna automatisch met slechts een paar woorden van zorg, bezorgdheid en steun, en vertrouwen. Deze vorm van coaching deelt de gênante en harde realiteiten met de persoon die hulp zoekt. Het biedt een kans om mythes of waarheden te bevestigen. Maar afgezien van deze praktische overwegingen, is coaching een gelegenheid om het egoïsme te begrijpen, een tastbare en blijvende tussen-relatie tussen mensen te creëren. De coach brengt het egoïsme en de onzekerheid van mensen naar boven door te wijzen op de gevolgen ervan, door te wijzen op de oorzaken van slechte relaties en door te laten zien hoe teleurstelling de keuzes in het leven beïnvloedt. Cliënten van coaching worden aangemoedigd om onder ogen te zien wat ze voelen en om anderen onder ogen te zien, om onder ogen te zien wat ze verwaarlozen en om het vermogen te ontwikkelen om de eigen zwakheden en tekortkomingen onder ogen te zien.

Coaches erven de Directeuren Onderzoeksproject begonnen in officieel geplaatstizual coaching Onderzoeksprojecten “in”? In ons onderzoek hebben we de onderlinge verstandhouding gevonden tussen coachingcentra om zich te richten op hun bedrijfsontwikkeling, loopbaan coaching, managementtraining. Deze organisaties en groepen zijn toegewijd aan de kunst van het coachen, hoewel zij beperkt zijn in de groei en ontwikkeling van hun organisaties. Dit maakt de coaching organisaties extreem verschillend van vele privé groepen. Het grootste verschil is dat deze particuliere groepen de neiging hebben regels en voorschriften te volgen die gewoonlijk worden opgelegd aan elk ander soort groep die de coach als “lid” plaatst. Deze regels zijn besloten op een openbare raadplegingsmethode, waarbij de teams eenvoudigweg stemmen over de regels, om de coach te implementeren als onderdeel van het beleid van de organisatie.

De coaching benadering biedt een prachtige vorm van intiem onderricht, en biedt de deelnemers de gelegenheid hun huidige activiteiten en vaardigheden te verbeteren. Als het om een ontwikkelingssessie gaat, verkennen we alle leerbronnen, met inbegrip van het verleden, het heden en de houding tegenover de toekomst. Naast het aanpakken van de weinige activiteiten die een team kan voorzien om de gestelde doelen te bereiken, houdt coaching de “ists” en “synads” in stand. Het is een gestructureerd, op uitdaging gericht proces dat gericht is op “leven in het nu”. Om te leren, ontwikkelen de deelnemers hun vaardigheden en bekwaamheden, om de vier stadia van ontwikkeling te beheersen. Het functioneert als een levenslange relatie waarin de deelnemers over zichzelf en de omgeving leren. De coachingsaanpak bestaat uit de volgende vier fasen:

Voorbereiding De voorbereidingsfase is de periode van voorbereiding. Dit is de periode waarin de deelnemers elkaar voortdurend zien, analyseren, evalueren en inspelen op leerbehoeften. Dit is het eerste stadium van het leven. Het is waar iedereen in dezelfde richting werkt, probeert te krijgen, uit te drukken, te bereiken. (Cicero, 4BC)Lesgeven De fase van het lesgeven is een afwisselende fase, waarin het standpunt van de leraar het standpunt van de leerling wordt. In dit proces probeert de leraar het individu te worden, te observeren en vragen te stellen. Dit is het moeilijkste deel van de coachingsmethode. Door oefeningen in het onderwijzen en het betrekken van de deelnemers in groepsinteractie en -ervaring, zullen de leden diamanten beginnen te openen die gewoonlijk sluimerend en onbewust liggen Deze diamanten zullen ontdekt worden in de antwoorden op vragen van onbekenden. Het proces leidt tot een “kritisch contact” waarbij de persoon zichzelf kent en de ander blijk geeft van uitstekende interactievaardigheden.

Reflectief Tot nu toe hebben wij ons uiterste best gedaan om de deelnemers flexibel, gevoelig en open voor leren te maken. In deze fase hebben we individuele beperkingen en sterke punten blootgelegd en belicht, gesproken met een persoon die de leerpartner zou kunnen zijn, en een kans gegeven om te veranderen om het proces voort te zetten. Nu is het tijd om op het proces te gaan reflecteren en de deelnemers door middel van reflecties te laten weten wanneer hun “oude manieren” aan het verzwakken zijn. Veranderen naar een nieuwe manier is een kans voor de coach om tenminste twee soorten van wat men noemt vooruitgang te boeken in de coaching. Het beschreven proces bestaat uit drie fasen: proces, reflectie, ervaring en feedback. Het proces kan door twee personen worden gedaan.